Category Archives: ภาพวาดจินตนาการอนาคต

 • ผลการคัดเลือกเอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต

  Posted on February 3, 2018 by admin in ภาพวาดจินตนาการอนาคต, สิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่.

  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ

  Continue Reading...
  Comments Off on ผลการคัดเลือกเอกสารรายงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่และการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต
 • ประกาศผลการคัดเลือก ภาพวาดจินตนาการอนาคต ประจำปี 2559

  Posted on March 8, 2017 by admin in ภาพวาดจินตนาการอนาคต.

  ประกาศผลการคัดเลือกภาพวาดจินตนาการอนาคต หัวข้อ “ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า”   ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือก ลงวันที่ 7 มีนาคม 2560 (ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกภาพวาด ปี 2559) ไปแล้วนั้น แต่ยังมิได้แจ้งไปยังเขตพื้นที่การศึกษาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำเกียรติบัตรมอบให้ 21 ผลงาน และโล่รางวัล จำนวน 10 ผลงาน เพื่อจัดส่งไปยังเขตพื้นที่การศึกษา จึงขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากในปี  2560 ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดงาน IEYI -2017 ณ เมืองนาโกย่า และเชิญชวนให้ไทยนำภาพวาดของนักเรียนไปจัดแสดงในงาน IEYI ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2560 จึงเห็นเป็นโอกาสที่เด็กไทยจะได้เผยแพร่ผลงาน จึงจะนำภาพวาดของนักเรียน รางวัลดีเยี่ยมโดดเด่น จำนวน 10 ชิ้นงานไปจัดแสดง ฉะนั้นขอให้นักเรียนเจ้าของผลงาน ส่งรูปถ่ายหน้าตรงของนักเรียนขนาด 2 นิ้ว (ไฟล์นามสกุล JPG)  แล้วส่งมาที่ E-mail : ieyiobec@gmail.com ภายในวันที่  12 […]

  Continue Reading...
  Comments Off on ประกาศผลการคัดเลือก ภาพวาดจินตนาการอนาคต ประจำปี 2559