• สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561

    การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561
    สามารถดาวน์โหลดแบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
     1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดงานวันนักประดิษฐ์
               DOWNLOAD File WORD                        DOWNLOAD File PDF