• การประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงผลงานสิ่งประดิษฐ์

  เรียน ทีมโรงเรียนที่ส่งเค้าโครงผลงานสิ่งประดิษฐ์ ปี 2560

   

  การประกาศผลการคัดเลือกเค้าโครงผลงานสิ่งประดิษฐ์

  จะดำเนินการคัดเลือกและประกาศแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561 

  โปรดติดตามข่าวสารได้ที่ http://younginventors.innoobec.com

   

  จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

  สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา