• การประกวดและตัดสินผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ

  ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ สะพานซังฮี้ กรุงเทพฯ
  เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศไปประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีนานาชาติ
  กรุณาอ่านคำชี้แจง
  1 กรุณากรอกคำนำหน้า ชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง จะเป็นข้อมูลสำหรับการออกเกียรติบัตร
  2 ไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้ในทุกกรณี จากรายชื่อที่ สพฐ. ประกาศแจ้ง ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ชุดที่ 1 และ ผลการคัดเลือกชุดที่ 2
  3 ในกรณีของตัวแทนจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ให้คัดเลือกเด็กนักเรียน เพียง 2 คน ครู 1 คน
  4 หลังจากได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้เช่นกัน
  5 เพื่อความสะดวกในการรวบรวมไฟล์ ขอความร่วมมือให้ทุกทีมอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ (PDF) ไฟล์นำเสนอ (PPT/PPTX) และไฟล์โปสเตอร์นำเสนอ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อไป
  6 ติดต่อสอบถามได้ทาง Line@ : https://line.me/R/ti/p/%40vuh5953n

  ลงทะเบียนได้ที่ (ขยายเวลาการลงทะเบียนจากวันที่ 16 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ 31 มี.ค. 2561 ภายในเวลา 24.00 น.)

  Registration-Open