เด็กไทยเจ๋งคว้า12เหรียญ เวทีสิ่งประดิษฐ์”อินเดีย

Innovation Creator For Better Education

เด็กไทยเจ๋งคว้า12เหรียญ เวทีสิ่งประดิษฐ์”อินเดีย

February 28, 2019 IEYI2018 0

สพฐ.ได้ส่งเสริมให้นักเรียนไทยพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่านการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในเวทีระดับนานาชาติด้วย

จากการที่ สพฐ.ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) ซึ่งเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์ของนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ระดับนานาชาติที่มีอายุระหว่าง 6-19 ปี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้ผู้มีผลงานที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2561 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มีประเทศที่เข้าร่วมจัดแสดงและประกวด ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน ไต้หวัน เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ รัสเซีย และอินเดีย

ในส่วนของประเทศไทยได้ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 ทีม รวม 15 คน ซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดได้ครบทุกทีม รวมทั้งสิ้น 12 เหรียญรางวัล ได้แก่ 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards

ด้วยความสำเร็จของคณะนักเรียนไทยในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ครั้งนี้ นอกจากความภาคภูมิใจที่ได้เกิดแก่ตนเอง โรงเรียนและประเทศไทยแล้ว ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาผลงานนวัตกรรมของตนเอง และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในภายภาคหน้า เพราะสังคมโลกกำลังเดินหน้าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา การเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะทำให้เด็กไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติสามารถก้าวทันโลกได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *