• ประกาศผลการคัดเลือกสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนระดับประเทศ ไปประกวดและจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติ

    ดาวน์โหลด ประกาศผล