การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต

ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” ความเป็นอยู่ของมนุษยชาติในอีก 30 ปีข้างหน้า” รับผลงานถึง 31 ธันวาคม 2559
ถอดรหัสจินตนาการผ่านภาพวาด