การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคต

ขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัด สพฐ. ส่งผลงานเข้าประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ” วิทยาศาสตร์สำหรับโลกอนาคต” รับผลงานถึง 31 ตุลาคม 2561

Registration-Open